Psychika boksera

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest używanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i stworzonych zgodnie z informacją ATEX ważną w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w całości sprawnie, wskazane jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich dokonują się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego obiekcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jednej instalacji odpylającej, ponieważ ona rzadko może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX oraz potrafiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.