Uziemienie baterii lazienkowej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej sięga się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

https://flexa-new.eu/fr/Flexa Plus New - Une solution efficace aux problèmes communs

Uziemienie elektrostatyczne może korzystać inną forma. Najlżejsze oraz nieco skomplikowane modele gromadzą się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w plan ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie pozostało w właściwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są podawane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W sukcesie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania prawdopodobnie stanowić ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W skutku swego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie pewny w sytuacje iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.